İlhan Durusoy Beşiktaş hakkını Tahkim'de değil, UEFA'da alabilir

İlhan Durusoy

Beşiktaş Yönetiminin TFF Tahkim Kuruluna müracaatını çok doğru bir adım, mücadele ettiğini gösteriyor. Tahkim Kurulu TFF Statüsü’ne göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bir organ:

TFF Statüsü Madde 61 Tahkim Kurulu

1. Tahkim Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir Başkan ve altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

Bu durumda TFF yönetim Kurulu’na aykırı karar vermesi olağanüstü bir olay olur, bundan bir sonuç çıkma ihtimali yok denecek kadar az.

Beşiktaş hakkını UEFA’dan alabilir. UEFA’ya üye TFF, UEFA statüsündeki Amaçlar Madde 2 b maddesindeki ayrımcılık maddesine aykırı karar vermiştir.

Madde aynen şöyledir:

b) promote football in Europe in a spirit of peace, understanding

and fair play, without any discrimination on account of politics,

gender, religion, race or any other reason;

UEFA Disiplin Talimatları Madde 2’nin 4üncü bendi, UEFA’ya Amaçlar maddesine aykırı hareketlerde Avrupa’da oynan tüm maçlarda yetki vermektedir.

Madde aynen şöyledir:

3 These regulations apply to every match and competition organised by UEFA.

4 They also apply to any serious violation of UEFA’s statutory objectives, unless that violation is otherwise prosecuted in an appropriate manner by one of UEFA’s member associations

Bu nedenle UEFA bu maçla ilgili karar vermesi gerekir. Durumu yakından izleyen UEFA’nın bu durumda BJK’nin hakkını vermesi gerekir ve büyük olasılıktır.