Atıf Keçeci Denetleme Kurulu açıklama değil, icraat yapmalı

Atıf Keçeci

Yıllardır Beşiktaş’ta yanlış, çarpık, şaibeli, mevzuata aykırı vs. yapılan işleri Denetleme Kurulu'nun tavsiye ettiği gibi Mali-idari ve Divan Genel kurullarında kürsüden dile getirmiş, mesleğim gereğine de yazılı ve görsel medyada konu etmişliğim hatırlardadır.

2016 yılı temmuz ayında başlayan bir hukuk bürosunun kulübe kesilmiş faturaları, bir üyenin tüzük hükümlerine aykırı olduğu söylenen yöneticiliği, şahsımın ve bazı kongre üyelerinin gündeme getirdiği stat yapımındaki malzeme alımı ile ilgili spekülasyonlar v.s. Şahsımın konu ettiği hususlarla ilgili tarafların inceleme taleplerini yerine getiren Denetleme Kurulu sonuçta Beşiktaş’a mal satan firma ile ilgili methiyeler düzen bir rapor tanzim etmişti. Bu durum sonucu kendilerine bir yazı yazarak bu incelemelerden tatmin edici bir sonuç çıkmadığını belirtmiş gerekirse konuları Kamu Denetimi ve Masak gibi üst düzey devlet incelemesi talep edebileceğimi belirtmiştim. Bu özel yazıdaki ikazımı “mal bulmuş mağribi gibi“ Divan Kurulu'nda deşifre eden Denetleme Kurulu Başkanı günümüzde konunun bir bakana iletilmesinden rahatsızlığını dile getiremiyor. Bu işler böyledir, “keser döner sap döner, yanlış hesap Bağdat’tan döner.“

Şimdilerde ise Denetleme Kurulu, başkan ve bazı üyelerinin çok sık kullandığını bildiğim sosyal medyadaki yazışmalardan şikayetçi oluyorlar. Genel istek olarak dile getirildiği gibi burada yazı yazanların talebi anladığım kadarıyla olayların sizlerin denetiminden geçirilmesi. Bir tanıdığımın onbin TL'lik faturasının peşinden koşmaları yanında böylesine büyük rakamlar karşısında "Başkan Fikret Orman’ a raporları verdik" demeleri icranın tamamlanması anlamı taşımaz. Denetleme Kurulu, başkan tarafından tayin edilmiş değil, kulübün en yetkili organı Genel Kurul tarafından seçilmiş ve geniş yetkileri olan hatta kulübü seçime bile götürebilecek gücü olan organdır. Kurul üyesi olarak bazı özel imkanları kullanmak iyi hoş da görev ihmali hususunda kongre üyelerinin ikazlarına tepki değil gerekeni yaparak cevap vermek uygun olandır.

3-4 gün öncesinde Denetleme Kurulu Başkanı ile bir telefon konuşması yaptım ve bahse konu durumlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk, bazı konularda tarafıma inceleme yaparak yanıt vereceğini beyan etti, bekliyorum. Tekraren söylerim ki "Denetleme Kurulu açıklama değil, icraat yapan" bir kurul olduğunda görevini yerine getirmiş olur, gerisi laf’ı güzaftır. ( boş söz)